ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Giảng viên tại FPT Skillking là những người có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing. Giảng viên vừa trực tiếp làm việc tại các doanh nghiệp vừa song song giảng dạy tại FPT Skillking. Vì vậy, sinh viên FPT Skillking sẽ được tiếp cận những kiến thức và nhu cầu thực tế nhất của ngành.

Đội ngũ giảng viên

HỌC LIỆU

Đến kho học liệu

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

Sinh viên FPT Skillking sau mỗi học kỳ sẽ trải qua quá trình thực hiện đồ án nhằm đánh giá mức độ tiếp cận kiến thức và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế. Trải qua hàng ngàn đồ án lớn nhỏ, dự án Student Showcase – tìm kiếm những đồ án xuất sắc của nhà trường đã tìm ra top 8 đồ án xuất sắc nhất toàn khoa:

Sinh viên hoàn toàn tự tin xin việc làm ngay sau khi kết thúc ít nhất 1 kỳ học.
Thu nhập trung bình của sinh viên FPT Skillking sau khi ra trường trung bình 15-20 triệu đồng/tháng. (Thống kê từ hơn 200 sinh viên tốt nghiệp)

8 ĐỒ ÁN SINH VIÊN XUẤT SẮC NHẤT

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
VỀ KHÓA HỌC FULL-STACK DIGITAL MARKETING