Học kỳ 1: SOCIAL MEDIA EXECUTIVE


Kết quả nhận được

Cung cấp kiến thức nền tảng và tư duy về Social Media. Nhằm giúp học viên tạo ra và đánh giá các chiến lược tiếp thị kỹ thuật số toàn diện. Hiểu cách sử dụng các nền tảng đó để quảng bá và định vị thương hiệu trên thị trường kỹ thuật số.

Nội dung học kỳ

Học phần 1: Cung cấp kiến thức nền tảng của Marketing – Digital Marketing.

 • Phân biệt Marketing và Sales
 • Khái niệm căn bản về xây dung thương hiệu
 • Mô hình Marketing Mix và 4 Ps
 • Phân biệt Inbound và Outbound Marketing
 • Khái niệm về chiến lược kéo và đẩy Marketing (Push & Pull Marketing)

Học phần 2: Tư duy về viết nội dung, thiết kế hình ảnh

 • Sáng tạo nội dung trên nền tảng số
 • Thấu hiểu tầm quan trọng của ý tưởng và cách thức phát triển cũng như đánh giá ý tưởng
 • Phân biệt rõ các định dạng nội dung

Học phần 3: Kỹ năng viết Copywriting

 • Quản trị nội dung truyền thông của doanh nghiệp
 • Phân tích nhu cầu truyền thông, qua đó xây dựng định hướng nội dung trên các nền tảng nội dung
 • Hiểu các hình thức nội dung, cách tổ chức và triển khai ý tưởng sáng tạo

Học phần 4: Kiến thức về nền tảng truyền thông số

 • Giới thiệu về các kênh truyền thông trên nền tảng số: Facebook, Instagram, Twitter, Chatbot…
 • Mobile Marketing

Bài tập cuối khoá

Nội dung học kỳ chiếm 70% kiến thức và 30% thực hành

Giảng viên