Học kỳ 2: SEO EXECUTIVE


Kết quả nhận được

Học kỳ 2 sẽ đi sâu về nền tảng Website. Bạn sẽ được học và thực hành với nền tảng website từ căn bản đến nâng cao: lập chiến lược, sáng tạo, thực hiện SEO, đo lường và phân tích.

Nội dung học kỳ

Học phần 1: Cung cấp kiến thức nền tảng về kỹ năng tìm kiếm thông tin, nghiên cứu số liệu

  • Hiểu rõ hơn về chân dung khách hàng và đối thủ trên nền tảng số.
  • Am hiểu các nền tảng, công cụ tìm kiếm thông tin

Học phần 2: Xây dựng nền tảng website và những nguyên tắc

  • Hiểu về quy trình xây dựng website
  • Thấu hiểu về UX, UI, sơ đồ website (Sitemap), userflow, wireframe
  • Thực hành sử dụng WordPress

Học phần 3: SEO

  • Tối ưu hoá từ khoá tìm kiếm
  • Giới thiệu về SEO – On page SEO & Off Page SEO

Học phần 4: Email marketing

  • Học về những nguyên tắc và chiến thuật của email
  • Học về hệ thống, quy trình vận hành và thông số của email
  • Hướng dẫn cài đặt và tạo chiến dịch Email Marketing trên MailChimp

Học phần 5: Phân tích dữ liệu và tối ưu quảng cáo
Hiểu về đo lường và tối ưu hiệu quả trên website (web analytics and key performance metrics for measurement).

Bài tập cuối khoá

Nội dung học kỳ chiếm 70% kiến thức và 30% thực hành

Giảng viên