Học kỳ 3: Trở thành Digital Marketing Executive


Kết quả nhận được

Học kỳ nâng cao về tăng tốc tiếp thị kỹ thuật số. Tìm hiểu tất cả về Media với Awords, Affiliate và đi sâu hơn so với học kỳ trước. Tìm hiểu cách với Lập kế hoạch truyền thông, phân bổ ngân sách, quản lý khủng hoảng & danh tiếng.