Học kỳ 3: DIGITAL MARKETING EXECUTIVE


Kết quả nhận được

Học kỳ nâng cao về tiếp thị kỹ thuật số. Tìm hiểu tất cả về Media với SEO, Email Marketing, Affiliate và đi sâu hơn so với học kỳ trước.

Nội dung học kỳ

Học phần 1: Hiểu các nguyên lý truyền thông
Hiểu các nguyên lý truyền thông trong kỷ nguyên số: CRM (Hubspot & Google Drive), search engine marketing, influencer marketing, Affiliate Marketing, YouTube Marketing

Học phần 2: Học chuyên sâu về Search Engine Marketing (SEM) & PPC

  • Hiểu biết về các thông số của quảng cáo từ khóa trên Google (Google search ads)
  • Hiểu biết cách hoạch định từ khóa (Keywords planning) và các nguyên tắc chung
  • AdWords Campaign Management

Bài tập cuối khoá

Nội dung học kỳ chiếm 70% kiến thức và 30% thực hành

Giảng viên