Học kỳ 4: DIGITAL MARKETING EXPERT


Kết quả nhận được

Học kỳ nâng cao về tiếp thị kỹ thuật số. Tìm hiểu tất cả về Media với SEO, Email Marketing, Affiliate và đi sâu hơn so với học kỳ trước.

Nội dung của học kỳ

Học phần 1: Xây dựng và định vị thương hiệu trên Digital
Hiểu về cách xây dựng thương hiệu, định vị thương hiệu trên kênh Digital

Học phần 2: Lập kế hoạch truyền thông tổng thể

  • Phân biệt MultiChannel và OmniChannel
  • Phương pháp tính chỉ số tỷ suất hoàn vốn ROI (Return On Investment)

Học phần 3: Digital Marketing Agency
Hiểu về cách thức xây dựng kế hoạch Digital Markting tại doanh nghiệp Agency

Học phần 4: Am hiểu về bán hàng trên Amazon
Hiểu các thức tạo tài khoản và xây dựng kế hoạch bán hàng trên Amazon

Thuyết trình cuối khóa
Trình bày bản kế hoạch digital (Digital marketing plan) cho một sản phẩm cụ thể.

Nội dung học kỳ chiếm 60% kiến thức và 40% thực hành

Giảng viên