Học bổng Digital Marketing Is King chiêu mộ nhân tài chinh phục lĩnh vực Digital Marketing

? Vòng 1: Thi trắc nghiệm Tư duy Logic & Hiểu biết chung (Hình thức online hoặc trực tiếp tại trường) tại trường

Vòng 2: Phỏng vấn cùng Ban Tuyển sinh nhà trường (Hình thức online hoặc trực tiếp tại trường). Kết quả sẽ được thông báo với tất cả các thí sinh trong vòng 07 ngày làm việc.

?  HỌC BỔNG 3,5 TRIỆU ĐỒNG khi kết quả bài test đạt từ 20-34 điểm
?  HỌC BỔNG 5 TRIỆU ĐỒNG khi kết quả bài test đạt từ 20-34 điểm

? FPT SKILLKING – TƯ DUY ĐÚNG – KIẾN THỨC CHẶT – KỸ NĂNG THUẦN TRÊN NỀN TẢNG SỐ?

? Đăng ký tư vấn khóa học của FPT Skillking tại:
? Website: https://www.fptskillking.edu.vn/!