Group 16183
Group 4 1

FPT Skillking hệ thống đào tạo Full-stack Digital Marketing Quốc tế

Đầu tiên tại Việt Nam cấp bằng quốc tế Higher Diploma in Digital Marketing cho học viên sau khi tốt nghiệp. FPT Skillking là sự kết hợp dựa trên nền tảng 25 năm kinh nghiệm giáo dục FPT Education và Jetking Ấn Độ – tổ chức với 30 năm kinh nghiệm giáo dục đào tạo, trong đó có Skillking đào tạo Full-stack Digital Marketing Quốc tế.

Group 18045 2
Khám phá khoá học ngay!

Sau khi học FPT SKILLKING bạn được gì?

Sinh viên FPT Skillking sau khi kết thúc khoá học sẽ nắm chắc TƯ DUY Digital Marketing và sử dụng thành thạo bộ CÔNG CỤ – KỸ NĂNG quan trọng phục vụ cho công việc thực tế.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm

Truyền thông nói về FPT SKILLKING

Group 16188
Group 16189
Group 16193
Group 16191
Group 16190

Sinh viên tiêu biểu

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
VỀ KHÓA HỌC FULL-STACK DIGITAL MARKETING