Lịch khai giảng dự kiến

Cơ sở FPT SKillking Hà Nội | Hotline: 0937 883 678
Lịch khai giảng Lịch học Buổi học Giờ học
05/2023 2-4-6 Sáng 8h00-12h00 Đăng ký học
05/2023 3-5-7 Tối 17h30-21h30 Đăng ký học
Cơ sở FPT Skillking Hồ Chí Minh | Hotline: 0908 048 759
Lịch khai giảng Lịch học Buổi học Giờ học
30/05/2023 3-5-7 Tối 17h30-21h30 Đăng ký học
31/05/2023 2-4-6 Tối 17h30-21h30 Đăng ký học