FPT Skillking triển khai học bổng “Tăng Tốc” mừng sinh nhật 5 tuổi

1. Số lượng học bổng: 300 suất
2. Đối tượng áp dụng: Học sinh, Sinh viên và người đi làm đăng ký nhập học tại FPT Skillking
tại khu vực Hà Nội & Hồ Chí Minh.
3. Thời gian áp dụng: Xét duyệt từ ngày 05/09/2022 đến ngày 31/10/2022 hoặc theo số lượng học bổng tùy theo điều kiện nào đến trước.
4. Quy định chung của việc cấp học bổng:
– Học bổng này là học bổng đích danh, không thể chuyển nhượng cho người khác và
không có giá trị quy đổi thành tiền.
– Trường hợp sinh viên thuộc diện được cấp nhiều loại học bổng và ưu đãi thì chỉ được
chọn 01 loại học bổng có giá trị lớn nhất.
– Sinh viên phải đảm bảo việc học tập của mình tại trường được xuyên suốt, tham gia các
hoạt động và tuân thủ các quy định đào tạo. Trường hợp sinh viên không tuân thủ nhà
trường sẽ dừng cấp học bổng từ kỳ tiếp theo.
– Nguồn ngân sách học bổng sẽ được trích từ quỹ học bổng của ban tuyển sinh FPT Skillking
5. Học bổng và tiêu chí cấp học bổng:
– Giá trị học bổng: 25% học phí năm học đầu tiên, được khấu trừ trực tiếp vào học phí phải
nộp học kỳ 1 và học kỳ 2.
– Điều kiện được hưởng học bổng:
a) Đối tượng THPT gồm 2k2, 2k3 và 2k4 tiêu chí xét như sau:
+ Có điểm tổng trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 7.0 trở lên, cùng điểm thi môn
Văn ở kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đạt từ 7.0 trở lên.
+ Trường hợp thí sinh không đủ điểm xét 1 trong 2 (trung bình cả năm hoặc môn
Văn ở kỳ thi tốt nghiệp THPT) muốn nhận học bổng sẽ phải tham gia bài thi
trắc nghiệm năng lực tư duy marketing và tiếng Anh đọc hiểu với tổng điểm
đạt trung bình cho 2 phần thi từ 85 điểm trở lên.
b) Đối tượng sinh viên và người đi làm tiêu chí xét như sau:
+ Tham dự bài thi trắc nghiệm năng lực tư duy marketing và tiếng Anh với tổng
điểm đạt trung bình cho 2 phần thi trở lên từ 85 điểm trở lên.
6. Hồ sơ tham gia chương trình học bổng:
Ngoài hồ sơ đã nộp khi đăng ký nhập học, sinh viên cần nộp thêm các giấy tờ sau:
a. Phiếu tham gia chương trình học bổng (theo mẫu).
b. Cam kết của sinh viên (theo mẫu).
c. Bản photo phiếu báo điểm thi tốt nghiệp THPT.
d. Học bạ photo công chứng kèm theo.