Khác biệt giữa Marketing và Quảng cáo!

Marketing và Quảng cáo tưởng chừng không có ranh giới, tuy nhiên đây là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Điểm khác biệt giữa Marketing và Quảng cáo ở những khía cạnh sau mà các Marketer cần phân biệt được:

Marketing và Quảng cáo
Marketing và Quảng cáo

1. Khái niệm:

Marketing: Marketing là quá trình tìm kiếm, phát hiện ra nhu cầu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, dựa trên những nền tảng (sản phẩm, dịch vụ, hệ thống,..) mà chúng ta đang có.

VD: Biết được người tiêu dùng là nữ văn phòng muốn tập luyện mà không muốn tốn nhiều thời gian => các trung tâm đưa ra các giờ tập vào buổi trưa hoặc sáng sớm.

Quảng cáo: Quảng cáo là hình thức tuyên truyền được trả phí hoặc không để thực hiện việc giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, công ty hay ý tưởng, quảng cáo là hoạt động truyền thông phi trực tiếp giữa người với người mà trong đó người muốn truyền thông phải trả tiền cho các phương tiện truyền thông đại chúng để đưa thông tin đến thuyết phục hay tác động đến người nhận thông tin.

VD: trả tiền quảng cáo trên TV, trả tiền Facebook ads, quảng cáo bằng bảng biển,…

2. Về mặt hoạt động:

Marketing: Là tổng hòa của quá trình nghiên cứu, phân tích khách hàng, xây dựng chiến lược, lên kế hoạch, thống kê số liệu, tối ưu, đo đạc,… trên nhiều kênh khác nhau để đảm bảo ngân sách đem lại lợi nhuận xứng đáng.

Quảng cáo: Thực thi một phần hoạt động của chiến dịch Marketing, giúp tiếp cận tới khách hàng và biến họ thành người mua hàng.

3. Về vị trí công việc:

Vị trí đối với người tốt nghiệp ngành Marketing:

  • Nghiên cứu, giảng dạy về Marketing tại các trung tâm, các trường đại học.
  • Chuyên viên Marketing tại các doanh nghiệp, tổ chức.
  • Chuyên viên quản trị và phát triển thương hiệu doanh nghiệp.
  • Chuyên viên nghiên cứu thị trường.

Tham khảo thêm về công việc của Digital Marketer: Digital Marketing là làm gì? Nhu cầu tuyển dụng Digital Marketing

Vị trí đối với người tốt nghiệp ngành Quảng cáo:

  • Đạo diễn sản xuất quảng cáo tại các studio.
  • Điều hành quảng cáo của doanh nghiệp.
  • Chuyên viên marketing quảng cáo, truyền thông tại các công ty trong và ngoài nước.
  • Phụ trách PR, truyền thông cho các tổ chức, doanh nghiệp.
  • Giảng dạy ngành quảng cáo tại các cơ sở đào tạo, trường học.
  • Thiết kế quảng cáo cho doanh nghiệp.

Trên đây là những điểm khác biệt cơ bản giữa Marketing và Quảng cáo. Do sự phát triển của công nghệ Số tác động vào các ngành nghề, đôi khi các khái niệm bị hiểu lầm là 1 nhưng thực tế bản chất của chúng hoàn toàn khác nhau.