Quảng cáo bị ảnh hưởng như thế nào khi Apple cập nhật iOS 14?

? iOS 14 được Apple trang bị tính năng yêu cầu người dùng đồng ý cấp quyền sử dụng IDFA (Identifier for Advertisers) – thông tin định danh cho nhà quảng cáo – trên ứng dụng. Đây là thành phần quan trọng, cho phép nhà quảng cáo theo dõi và liên kết hồ sơ người dùng với một thiết bị cụ thể.

? Apple sẽ bắt đầu yêu cầu tất cả ứng dụng trên App Store hiển thị lời nhắc khuyến cáo cho người dùng về việc họ có muốn hiển thị quảng cáo hay không. Chính sách của Apple sẽ cấm thu thập và chia sẻ một số dữ liệu nhất định trừ khi mọi người chọn theo dõi trên thiết bị iOS 14 thông qua lời nhắc. 

? Facebook cho biết, họ và rất nhiều đối tác quảng cáo phụ thuộc vào IDFA. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng phần lớn người dùng sẽ chọn từ chối cấp quyền, khiến việc quảng cáo hướng mục tiêu kém chính xác so với hiện tại.

? Các doanh nghiệp quảng cáo ứng dụng di động cũng như những doanh nghiệp tối ưu hóa, nhắm mục tiêu và báo cáo về các sự kiện chuyển đổi trên web từ bất kỳ công cụ kinh doanh nào của Facebook đều sẽ bị ảnh hưởng.

Để đáp ứng những thay đổi này, Facebook cũng sẽ bắt đầu xử lý các sự kiện chuyển đổi pixel từ thiết bị iOS 14 bằng tính năng Đo lường sự kiện tổng hợp. Điều này nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, đồng thời trợ giúp quảng cáo vẫn chạy chiến dịch hiệu quả.

Cùng theo dõi và cập nhật các thông tin mới nhất nhé!