Tổ hợp môn là gì? Tổng hợp danh sách tổ hợp môn xét tuyển ngành học 

Việc xác định tổ hợp môn xét tuyển sẽ giúp các bạn thí sinh lựa chọn môn học phù hợp với khả năng để tham gia thi tuyển sinh vào các trường. Vậy tổ hợp môn là gì? Cùng FPT Skillking tổng hợp chi tiết danh sách tổ hợp môn xét tuyển ngành học ngay dưới bài viết sau đây. 

Tổ hợp môn là gì?

Tổ hợp môn là những ký hiệu gồm chữ cái và số để nhận biết các môn học xét tuyển theo khối ngành học tại các trường. Theo đó, phần chữ cái ký hiệu như: A, B, C,… được dùng để nhận biết khối thi và phần số là nhận biết tổ hợp môn thi. Trước khi đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc Gia, các thí sinh bắt buộc phải nắm rõ các quy ước về tổ  hợp môn để thực hiện xét tuyển nguyện vọng vào các trường.

Danh sách các tổ hợp môn xét tuyển bạn cần biết

Việc nắm rõ các tổ hợp môn sẽ giúp các bạn thí sinh lựa chọn được môn học phù hợp với khả năng của mình. Đồng thời các bạn có hướng để theo học ngành học tương ứng mà mình lựa chọn tổ hợp môn sao cho phù hợp nhất. Cụ thể:

Mã tổ hợp môn xét tuyển khối A

Mã tổ hợp môn xét tuyển khối A bao gồm 1 môn toán bắt buộc và 2 môn học khác tự chọn:

 • Khối A00 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Khối A01 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Khối A02 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Vật lý, Sinh học
 • Khối A03 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Vật lý, Lịch sử
 • Khối A04 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Vật lý, Địa lí
 • Khối A05 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Hóa học, Lịch sử
 • Khối A06 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Hóa học, Địa lí
 • Khối A07 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Lịch sử, Địa lí
 • Khối A08 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • Khối A09 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Địa lý, Giáo dục công dân
 • Khối A10 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Lý, Giáo dục công dân
 • Khối A11 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Hóa, Giáo dục công dân
 • Khối A12 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Khoa học tự nhiên, KH xã hội
 • Khối A14 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí
 • Khối A15 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, KH tự nhiên, Giáo dục công dân
 • Khối A16 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
 • Khối A17 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Vật lý, Khoa học xã hội
 • Khối A18 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Hóa học, Khoa học xã hội.
Mã tổ hợp môn xét tuyển khối A
Mã tổ hợp môn xét tuyển khối A

Mã tổ hợp môn xét tuyển khối B

Mã tổ hợp môn xét tuyển khối B sẽ cố định môn toán học, môn sinh học và 1 môn học tùy chọn khác:

 • Khối B00 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Hóa học, Sinh học
 • Khối B01 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Sinh học, Lịch sử
 • Khối B02 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Sinh học, Địa lí
 • Khối B03 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Sinh học, Ngữ văn
 • Khối B04 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Sinh học, Giáo dục công dân
 • Khối B05 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Sinh học, Khoa học xã hội
 • Khối B08 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Sinh học, Tiếng Anh.

ma to hop mon xet tuyen khoi bMã tổ hợp môn xét tuyển khối C

Mã tổ hợp môn xét tuyển khối C bao gồm môn Ngữ Văn và 2 môn tùy chọn khác:

 • Khối C00 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 • Khối C01 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Toán, Vật lý
 • Khối C02 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Toán, Hóa học
 • Khối C03 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Toán, Lịch sử
 • Khối C04 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Toán, Địa lí
 • Khối C05 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Vật lý, Hóa học
 • Khối C06 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Vật lý, Sinh học
 • Khối C07 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử
 • Khối C08 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Hóa học, Sinh
 • Khối C09 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Vật lý, Địa lí
 • Khối C10 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử
 • Khối C12 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử
 • Khối C13 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Sinh học, Địa
 • Khối C14 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân
 • Khối C15 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội
 • Khối C16 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Vật lý, Giáo dục công dân
 • Khối C17 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân
 • Khối C19 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • Khối C20 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân.
Mã tổ hợp môn xét tuyển khối C
Mã tổ hợp môn xét tuyển khối C

Tìm hiểu thêm:

Mã tổ hợp môn xét tuyển Khối D

Mã tổ hợp xét tuyển khối D bao gồm: 1 môn ngoại ngữ và 2 môn học tùy chọn khác:

 • Khối D01 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • Khối D02 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
 • Khối D03 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
 • Khối D04 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
 • Khối D05 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
 • Khối D06 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
 • Khối D07 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Khối D08 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • Khối D09 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Khối D10 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Địa lí, Tiếng Anh
 • Khối D11 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh
 • Khối D12 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
 • Khối D13 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
 • Khối D14 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Khối D15 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
 • Khối D16 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Địa lí, Tiếng Đức
 • Khối D17 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Địa lí, Tiếng Nga
 • Khối D18 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Địa lí, Tiếng Nhật
 • Khối D19 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Địa lí, Tiếng Pháp
 • Khối D20 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Địa lí, Tiếng Trung
 • Khối D21 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Hóa học, Tiếng Đức
 • Khối D22 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Hóa học, Tiếng Nga
 • Khối D23 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
 • Khối D24 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
 • Khối D25 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Hóa học, Tiếng Trung
 • Khối D26 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Đức
 • Khối D27 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Nga
 • Khối D28 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Nhật
 • Khối D29 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Pháp
 • Khối D30 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Trung
 • Khối D31 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Sinh học, Tiếng Đức
 • Khối D32 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Sinh học, Tiếng Nga
 • Khối D33 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Sinh học, Tiếng Nhật
 • Khối D34 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Sinh học, Tiếng Pháp
 • Khối D35 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Sinh học, Tiếng Trung
 • Khối D41 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức
 • Khối D42 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga
 • Khối D43 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật
 • Khối D44 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp
 • Khối D45 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung
 • Khối D52 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Nga
 • Khối D54 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Pháp
 • Khối D55 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Trung
 • Khối D61 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
 • Khối D62 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
 • Khối D63 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
 • Khối D64 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
 • Khối D65 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
 • Khối D66 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • Khối D68 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • Khối D69 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • Khối D70 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • Khối D72 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • Khối D73 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
 • Khối D74 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
 • Khối D75 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
 • Khối D76 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 • Khối D77 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
 • Khối D78 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • Khối D79 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • Khối D80 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
 • Khối D81 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
 • Khối D82 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • Khối D83 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
 • Khối D84 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • Khối D85 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
 • Khối D86 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • Khối D87 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • Khối D88 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • Khối D90 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • Khối D91 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 • Khối D92 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
 • Khối D93 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
 • Khối D94 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
 • Khối D95 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
 • Khối D96 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Khoa học xã hội, Anh
 • Khối D97 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • Khối D98 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • Khối D99 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga.
Mã tổ hợp môn xét tuyển Khối D
Mã tổ hợp môn xét tuyển Khối D

Mã tổ hợp môn xét tuyển khối H

tổ hợp môn xét tuyển khối H gồm 3 môn học với các mã sau:

 • Mã H00 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
 • Mã H01 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Ngữ văn, Vẽ
 • Mã H02 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu
 • Mã H03 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
 • Mã H04 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu
 • Mã H05 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếu
 • Mã H06 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật
 • Mã H07 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Hình họa, Trang trí
 • Mã H08 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật.
Mã tổ hợp môn xét tuyển khối H
Mã tổ hợp môn xét tuyển khối H

Mã tổ hợp môn xét tuyển khối K

Đối với mã tổ hợp môn xét tuyển khối K có duy nhất 1 mã đó là:

 • Khối K01 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Tiếng Anh, Tin học.
Mã tổ hợp môn xét tuyển khối K
Mã tổ hợp môn xét tuyển khối K

Mã tổ hợp môn xét tuyển khối M

Mã tổ hợp môn xét tuyển khối M có 3 môn tự chọn bao gồm:

 • Khối M00 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
 • Khối M01 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
 • Khối M02 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
 • Khối M03 là tổ hợp môn bao gồm: Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
 • Khối M04 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát Múa
 • Khối M09 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, NK Mầm non 1( kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát)
 • Khối M10 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Tiếng Anh, NK1
 • Khối M11 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
 • Khối M13 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Sinh học, Năng khiếu
 • Khối M14 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán
 • Khối M15 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
 • Khối M16 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý
 • Khối M17 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử
 • Khối M18 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán
 • Khối M19 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh
 • Khối M20 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Vật lý
 • Khối M21 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử
 • Khối M22 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán
 • Khối M23 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh
 • Khối M24 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Vật lý
 • Khối M25 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử.
Mã tổ hợp môn xét tuyển khối M
Mã tổ hợp môn xét tuyển khối M

Mã tổ hợp môn xét tuyển khối N

Mã tổ hợp môn xét tuyển khối N bao gồm môn Ngữ Văn và 2 môn năng khiếu âm nhạc tùy chọn:

 • Khối N00 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
 • Khối N01 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, xướng âm, biểu diễn nghệ thuật
 • Khối N02 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ
 • Khối N03 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
 • Khối N04là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu
 • Khối N05 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu
 • Khối N06 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
 • Khối N07 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
 • Khối N08 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn , Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ
 • Khối N09 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ huy tại chỗ.
Mã tổ hợp môn khối xét tuyển N
Mã tổ hợp môn khối xét tuyển N

Mã tổ hợp môn xét tuyển khối R

Mã tổ hợp môn xét tuyển khối R gồm 3 môn học tùy chọn bao gồm:

 • Khối R00 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí
 • Khối R01 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
 • Khối R02 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
 • Khối R03 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
 • Khối R04 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa –xã hội – nghệ thuật
 • Khối R05 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thông.
Mã tổ hợp môn xét tuyển khối R
Mã tổ hợp môn xét tuyển khối R

Mã tổ hợp môn xét tuyển khối S

Mã tổ hợp môn xét tuyển khối S bao gồm:

 • Khối S00 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2
 • Khối S01 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2.
Mã tổ hợp môn xét tuyển khối S
Mã tổ hợp môn xét tuyển khối S

Mã tổ hợp môn xét tuyển môn khối T

Mã tổ hợp môn xét tuyển môn khối T là khối năng khiếu thể dục thể thao gồm: 2 môn học tự nhiên và 1 môn năng khiếu thể dục thể thao:

 • Khối T00 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Sinh học, Năng khiếu thể dục thể thao
 • Khối T01 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Ngữ văn, Năng khiếu thể dục thể thao
 • Khối T02 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu thể dục thể thao
 • Khối T03 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Địa, Năng khiếu thể dục thể thao
 • Khối T04 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Lý, Năng khiếu thể dục thể thao
 • Khối T05 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Năng khiếu thể dục thể thao.
Mã tổ hợp môn xét tuyển môn khối T
Mã tổ hợp môn xét tuyển môn khối T

Mã tổ hợp môn xét tuyển khối vẽ V

Mã tổ hợp môn xét tuyển khối V bao gồm 1 môn năng khiếu và 2 môn tùy chọn:

 • Khối V00 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Vật lý, Vẽ Hình họa mỹ thuật
 • Khối V01 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật
 • Khối V02 là tổ hợp môn bao gồm: VẼ MT, Toán, Tiếng Anh
 • Khối V03 là tổ hợp môn bao gồm: VẼ MT, Toán, Hóa
 • Khối V05 là tổ hợp môn bao gồm: Ngữ văn, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
 • Khối V06 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
 • Khối V07 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật
 • Khối V08 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật
 • Khối V09 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật
 • Khối V10 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật
 • Khối V11 là tổ hợp môn bao gồm: Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật.
Mã tổ hợp môn xét tuyển khối vẽ V
Mã tổ hợp môn xét tuyển khối vẽ V

Bài viết trên đây là những thông tin chia sẻ về các tổ hợp môn xét tuyển tại các trường mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc lựa chọn ngành học phù hợp.

Ngan sach MKT 2 e1695090159913

Doanh nghiệp nhỏ nên chi bao nhiêu ngân sách cho hoạt động marketing?

Ngan sach MKT 5 1 e1695089701492

TÌM HIỂU MÔ HÌNH 5A TRONG MARKETING

20230826 045130213 iOS

KHÁM PHÁ ĐIỀU MỚI MẺ TẠI LỚP HỌC TRẢI NGHIỆM #02: SOCIAL MEDIA ADVERSITING 101 

Kham pha

Khám Phá 3 Chiến Dịch Trung Thu Nổi Bật Của Các Thương Hiệu Lớn

dai hoc vs FSK web

Điểm chuẩn Đại học 2023 ngành Marketing – Duy trì vị thế Top đầu

EduNext FSK Web 1

Khai Phá Tiềm Năng Cùng Phương Pháp Kiến Tạo Xã Hội Edunext

Giai ma social media 01

FPT Skillking Triển Khai Khoá Học Chuyên Sâu – Social Media Executive

FPT Edu trien khai kenh hoc phi moi anh

FPT Edu triển khai thêm kênh nộp học phí

z4509116014504 37b411732bf04ea9252a0a6a8b69b758

Mở rộng cơ hội chuyển tiếp cho sinh viên FPT Skillking

chuyen marketer ke co Junie

“Cô giáo quốc dân” của sinh viên FPT Skillking

su ket hop hoan hao

Sự Kết hợp hoàn hảo: Đại học và FPT Skillking – Mở ra cánh cửa thành công trong Digital Marketing

354456437 819100859821738 9042176197710510627 n

Hạnh phúc và tự hào – 2 mảnh ghép không thể thiếu trong buổi lễ tôn vinh sinh viên xuất sắc kỳ Spring 2023 HCM

4

Nguyễn Hữu Toàn – Khởi Đầu Hành Trình Trở Thành Digital Marketer Ở Tuổi 15

z4392769678249 17f4a4eeebdb4ad21ba05805c64e267f

Tuổi 20 – sinh viên FPT Skillking ký hợp đồng đối tác với doanh nghiệp

chuyen marketer ke post thong bao

Chuyện Marketer Kể – Kho Tàng Câu Chuyện Của Người Làm Digital Marketing

FPTSkillking phu huynh hoc sinh 2005 e1684726020937

Ngành Digital Marketing Tại FPT Skillking – Hành Trang Bài Bản Giúp Con Tiến Xa Hơn

01 FAI – Billiards Championship 2023

“FAI – Billiards Championship 2023” – Mùa giải đầy ấn tượng của những cơ thủ trẻ

IMG 0386

2k5 bật mí lý do thuyết phục ba mẹ chọn ngành trong buổi Đối thoại với Gen Z

01 Bao ve do an ky III lop S1.2105E

S1.2105E thành công chinh phục bảo vệ đồ án kỳ III với các sản phẩm chỉn chu đầy tính sáng tạo

Anh 7

Tết Hàn Thực 2023 – Sực nức tinh hoa văn hoá Việt giữa lòng Viện Đào tạo Quốc Tế FPT

Cùng FPT Skillking điểm lại những hình ảnh được ghi lại trong giờ học doanh nghiệp nhé!

Học tập, vui chơi, chia sẻ và trải nghiệm cùng giờ học doanh nghiệp kỹ năng mềm

11

Đông đảo các bạn quan tâm Workshop: Bạn đã sử dụng mạng xã hội đúng cách chưa?

NHHN Skillking 26032023 10

Ngày hội hướng nghiệp: “Bí kíp” thoát khỏi “lối mòn” khi chọn ngành trong thời đại số

IMG 7318

FPT Skillking tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2023

DSC 43

FPT Skillking đồng hành cùng sự kiện thể thao Invincible 2023

li xi tet 06 li xi tet GDN 191 1 FSK scaled

KHAI XUÂN QUÝ MÃO – NHẬN BÃO LÌ LÌ CÙNG FPT SKILLKING

NNNT Brandmodel poster

FPT Skillking “song kiếm hợp bích” cùng FPT Arena Multimedia với chủ đề nhận diện thương hiệu hiệu quả

anh 2

SVXS Xuân Thu – Dám thay đổi để sống đúng với đam mê

ds

Sinh viên FPT Skillking xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho chiến dịch truyền thông

Dàn nghệ sĩ cá tính hội tụ tại sự kiện Hallo Night party Hà Nội

Dàn nghệ sĩ cá tính hội tụ tại sự kiện Hallo Night party Hà Nội

08 FAI Champion League 2022 1

Khai mạc Giải bóng FAI Champion League 2022 – sự trở lại của đường đua trên sân cỏ

aa

Chiến dịch lội ngược dòng ngoạn mục của Biti’s Hunter: Hiệu quả gấp 10 lần CocaCola, Pepsi

01 Company Visit LadiPage Việt Nam

Sinh viên FPT Skillking trải nghiệm thực tế một ngày làm việc của các Marketers chuyên nghiệp tại LadiPage Việt Nam 

ảnh 2 1

FPT Skillking trao 300 học bổng 50% ngành Digital Marketing

Ảnh 1 scaled

Khám phá Giờ học Doanh nghiệp siêu bổ ích cùng cô giáo Ưng Thị Ngọc Trang với sinh viên FPT Skillking

10 Hoạ mặt nạ Lạ thành cạ scaled

“Hoạ mặt nạ – lạ thành cạ”: Thức quà tinh thần nhân dịp tết Trung Thu 2022 dành cho sinh viên nhà FAI 

HOC BONG TANG TOC 02

FPT Skillking triển khai học bổng “Tăng Tốc” mừng sinh nhật 5 tuổi

Screen Shot 2022 08 29 at 16.08.21

Lộ diện Top 4 đồ án xuất sắc học kỳ 1 năm 2022

Thumbnail 5 CHIEN LUOC QUANG CAO

5 CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO TẠO TIẾNG VANG NỬA ĐẦU NĂM 2022

Thumbnail VI SAO NEN HOC DMKT

Vì sao nên học Digital Marketing sớm?

2k4ph

Điểm chuẩn ngành “hot” Marketing 3 năm trở lại đây như thế nào?

2k43

Gần 326.000 thí sinh bỏ xét tuyển đại học

Thumbnail MEME MARKETING

GIẢI MÃ SỨC MẠNH VĨ ĐẠI CỦA MEME MARKETING

1 kyket

FPT SKILLKING KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC MOU VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LADIPAGE VIỆT NAM

Thumbnail FB THAY DOI THUAT TOAN

Facebook thay đổi thuật toán, lo ngại trước Tiktok?

Thumbnail XAY DUNG THUONG HIEU

5 chiến lược xây dựng thương hiệu số hiệu quả nhất

Ảnh 1

Một ngày trải nghiệm tour “Vì mẹ bắt đi Bát Tràng” của sinh viên FPT Skillking 

Thumbnail TU HOC DMKT

Khóa học Digital Marketing của Google nhận chứng chỉ của Google, bạn đã biết chưa?

Thumbnail 5 XU HUONG

5 Xu hướng thống trị Digital Marketing năm 2022

2k43

Đông đảo học sinh 2004 tìm hiểu Digital Marketing tại Ngày hội Tuyển sinh lần 2 năm 2022

Screen Shot 2022 07 23 at 12.04.44 1

Check-in những địa điểm siêu cổ kính cùng Tour “Vì mẹ bắt đi Bát Tràng”

11 Mini Job Fair 1

Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tuyển dụng sinh viên FPT Skilling

Ảnh 1 scaled

Khai giảng lớp S2.2207E FPT Skillking hội tụ những gương mặt tiềm năng

Thumbnail KING CONTENT

8 Cấu trúc xây dựng content thu hút giúp doanh nghiệp tăng doanh thu hiệu quả

Thumbnail 5LOIICH

5 lợi ích khi học Digital Marketing tại FPT Skillking

3 1657100856600363338678

Sinh viên FPT Skillking Hồ Chí Minh xúc động trong lễ tốt nghiệp

huỳnh như 1

Cảm nhận của phụ huynh thời 4.0 về ngành Digital Marketing

Chốt nhập học Digital Marketing - Hốt quà công nghệ

Chốt nhập học Digital Marketing – Hốt quà công nghệ

1 1657100856587637144923

Sinh viên FPT Skillking Hồ Chí Minh xúc động trong lễ tốt nghiệp

4 Mini Job Fair

Mini Job Fair tại Lễ Tốt Nghiệp 2022 – Viện Đào Tạo Quốc Tế FPT: Cơ hội nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực “hot” rộng mở cho các Tân cử nhân 

01 Nguyen Ha Mi

Sinh viên xuất sắc học kỳ Spring 2022 – Nguyễn Hà Mi: “Chọn FPT Skillking để hoàn thiện hành trình chinh phục trở thành nhà lãnh đạo giỏi”.

EEM05413 1

Sinh viên FPT Skillking Hà Nội tốt nghiệp chương trình Fullstack Digital Marketing

01 LỄ TỐT NGHIỆP 2022

Lễ tốt nghiệp 2022 – Viện Đào tạo Quốc tế FPT Hà Nội trang trọng và nhiều dấu ấn

BEST STUDENT LAI MINH VUONG 01

Hành trình thấu hiểu bản thân của cựu sinh viên FPT Skillking ưu tú

288637277 5168217909966554 6374223661858727630 n

S1.2206E – Những tân binh FPT Skillking đam mê “khởi nghiệp” 

Totnghiep FAI 2022 HN coverfb

Lễ tốt nghiệp 2022 – Viện Đào tạo Quốc tế FPT Hà Nội: mốc son trưởng thành của 500 cử nhân

01 Bùi Tùng Dương

Bùi Tùng Dương – Hành trình từ học sinh giỏi Toán thành phố Hải Phòng cho tới sinh viên ưu tú FPT Skillking với danh hiệu Quán quân Top Marketer

01 Bảo vệ dồ án FSK S1.2110E scaled

Bảo vệ đồ án kỳ I gặt hái nhiều thành công của những Marketers tương lai đến từ S1.2110E 

01 Talkshow CRM từ A – Z

 Talkshow: “CRM từ A – Z”: Full-stack Digital Marketer trong tầm tay

NoiNhoNoiTo coverfb

 Talkshow “CRM từ A – Z”: Digital Marketing không khó cùng chuyên gia

cover

Case study: ONWAYS – Chặng đường gây dựng vị thế thương hiệu thời trang thể thao Việt Nam

honda thumb 1652920290

Case study: Honda – “Mang tiền về cho mẹ” – Kết thân với Gen Z bằng những trăn trở của thế hệ

22738 BAEMIN cover 1653385461

Khi BAEMIN thay đổi “góc nhìn” để có sự khác biệt trong truyền thông

HAI1097

Bộ trưởng GD-ĐT đặc biệt lưu ý việc ra đề thi tốt nghiệp THPT

01 FAI Billiards Championship 2022

“FAI – Billiards Championship 2022” – Giây phút tranh tài hồi hộp đến nghẹt thở của những cơ thủ trẻ

khoi nghie 3240

Sinh viên FPT Skillking trao học bổng cho học sinh nghèo khởi nghiệp từ năm 20 tuổi

281868681 3145580628997414 8772817020994558782 n

Sinh viên FPT Skillking ‘ẵm’ Top 2 giải FAI – Billiads Championship 2022

thu khoa3 9776

Lưu ý khi thi môn Văn tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022

HIU02552 min

TRỞ THÀNH TIKTOKER SAU WORKSHOP BÍ QUYẾT PHÁT TRIỂN TIKTOK TRONG 2 GIỜ

1 NNNT hightech fbcover

FAI tổ chức workshop với chủ đề “Kết hợp High – Tech gia tăng hành trình trải nghiệm khách hàng”

bk3

Giới trẻ cần trang bị những phẩm chất và kỹ năng gì trong thời đại kỷ nguyên số?

324511 search intent cover 1650456173

Search Intent là gì? Phương pháp cải tiến Content SEO?

bk3

Bộ GDĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2022

bk4

FPT Skillking tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Đại học Bách Khoa TP.HCM

Thumnail SV FSK LAM VIEC DUNG CHUYEN NGANH

97% sinh viên FPT Skillking tốt nghiệp làm đúng chuyên ngành!

thumnail

GenZ là nguồn nhân lực Digital Marketing quan trọng thời đại 4.0

bi kip mon ngu van 1

‘Học Văn là lãng phí nếu chỉ để đi thi?’

Ha Noi co bao nhieu hoc sinh dang ki du thi tot nghiep THPT 2020 thi sinh du thi 1592210643 376 width1000height586

6 điểm mới nhất về tuyển sinh đại học, cao đẳng 2022

ky thi thpt quoc gia 2019 dspl 1

Học sinh thi Tốt nghiệp THPT 2022 vào tháng 7

Thumnail DM LAM VIEC O DAU

Digital Marketing làm việc ở những đâu?

z2600242933644 d722287dfb0aed5685839091ba785476 6354

Thi tốt nghiệp THPT năm nay: Dự kiến vào tháng 7, Bộ GD&ĐT không ban hành quy chế thi

119ff353df2e1070493f

Tại FPT Skillking, có một cô gái “A New Me” mỗi ngày

Thumnail TO CHAT DM

Làm Digital Marketing cần có tố chất gì?

cong cu digital marketing

Top 12 ngành nghề dự báo “bắt nhịp” với bối cảnh chuyển đổi số trong thị trường lao động 2022

273716374 4823100744478274 5702367400133717168 n

Không khí rộn ràng ngày đầu FPT Skillking học trực tiếp trở lại

COVER

GenZ làm gì ngày Tết?

z3118723368007 f8d647a02f89f468b6042349f48e5a5a 1

FPT Skillking ký kết thỏa thuận hợp tác MOU với Công ty ACCESSTRADE

Screen Shot 2021 09 04 at 11.24.57

Lộ diện 08 đồ án sinh viên xuất sắc nhất năm học từ 2019-2021

hinh 1 min 1 1 1.jpg 1

CHỦ NGHĨA XÊ DỊCH: TỪ “ĐÔI CHÂN” ĐẾN “SỐ HÓA” VÀ ĐẾN CẢ DANH HIỆU SINH VIÊN XUẤT SẮC KỲ SUMMER 2021

SEO

Zoomtalk: Thợ săn SEO truyền kỳ – NÓI NHỎ NÓI TO và những bí mật mới được tiết lộ

NNNT thosanSEO cover e1629882353209

Sự kiện không thể bỏ lỡ cuối tuần này: Lên Zoom Talk săn S.E.O cùng “NÓI NHỎ, NÓI TO”

Screen Shot 2021 08 21 at 12.04.45

WEBINAR: Lỡ chạm ngõ Content Marketing, bạn đã đủ tự tin để chinh phục?

NNNT contentmkt coverfb

Lại đây “NÓI NHỎ, NÓI TO”: Sắp diễn ra Zoom Talk trải nghiệm nghề viết Content Marketing

TOP 4 HD

Lộ diện tân Đại sứ FPT Skillking lĩnh vực Digital Marketing

01 FACEBOOK ADS

Mỗi Gen Z là một độc bản không thể sao chép

hoang1

Điều kỳ diệu từ Bệnh viện dã chiến Thu Dung

01 FACEBOOK ADS

Trở thành Influencer cùng cuộc thi Brand New Name

học thử digital marketing

Lớp học thử tại Hà Nội: “3 giờ tốt nghiệp Digital Marketing”

Email Marketing

Email Marketing – Tầm quan trọng và cách xây dựng Email Marketing hiệu quả

lỗi sai cơ bản về SEO

Top 3 lỗi cơ bản khi làm SEO không phải ai cũng để ý

bv20

Đồ án kỳ 3: Digital Marketing Executive

Marketing và Quảng cáo

Khác biệt giữa Marketing và Quảng cáo!

Thumnail DM LAM NHUNG CONG VIEC GI

Digital Marketing là gì? Làm những công việc gì? Tổng quan kiến thức từ A – Z về Digital Marketing

mkt truyền miệng

Câu chuyện về Marketing truyền miệng

hanh vi mua sam

Báo cáo hành vi mua sắm người trẻ Việt Nam

crm

SO SÁNH LỢI ÍCH GIỮA 2 HỆ THỐNG CRM VÀ MARKETING AUTOMATION

digital marketing 1

Lợi nhuận 100 triệu sau 15 ngày thử sức!

ios

Quảng cáo bị ảnh hưởng như thế nào khi Apple cập nhật iOS 14?

crm

VAI TRÒ CRM TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING

1 Phùng Quốc Tùng FPT Skillking SVXS summer 2020

Ăn chay, tập thể dục và sự may mắn: Phùng Quốc Tùng tiết lộ từ 1/4 cuộc đời của chàng trai 02 lần đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc

122596276 3392074564247573 4256297498675104420 o

Dư âm Talkshow: Sự thật ngành Digital Marketing – Học gì và Làm gì?

196

19 chỉ số đo lường Digital Marketing cần biết

vđ

Ai bảo sinh viên FPT Skillking chỉ biết kiếm tiền? Chúng tôi còn kiếm cả chức Vô địch nữa đấy!

Nguyễn Anh Tuấn FPT Skillking FAI Champion League 2020 6

Đội trưởng Bigcity.MOI: Tuổi 32 đánh đổi và từ bỏ để lần đầu tham gia giải bóng đá sinh viên

5 bước để trở thành dân quảng cao sáng tạo

05 bước để trở thành dân Quảng cáo sáng tạo

IMG 4497

Tạ Quang Tùng – “em là châu báu” của Seedsman United trong giải bóng FAI Champion League 2020

Phuong Linh 01

Tám chuyện cùng sinh viên học kỳ 1 – Social Media

Call to action

CTA là gì? Mẫu câu CTA lôi cuốn khách hàng

digital marketing checklist

Marketing làm gì? 10 Công việc Marketers làm mỗi ngày

FSK poster 448x900 01

Rộn ràng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

cô ly 4

Bóng hồng FPT Skillking và hành trình lan tỏa đam mê

Kỹ năng trong digital marketing

Kỹ năng cần và đủ của người làm Digital Marketing

mt1

Giảng viên FPT Skillking đón 20/11 sớm!

sv2 1

Sinh viên FPT Skillking sẽ làm những kiểu đồ án nào?

Xu huong hoc MAR tai VN 01

Học Digital Marketing – xu hướng tại Việt Nam!

z2043012968679 a551a7d2d678e1789fde909809f95373

Viện Đào tạo Quốc tế FPT đẩy mạnh hợp tác đa phương diện với doanh nghiệp công nghệ trong kỷ nguyên số

HB Tiepnoidamme fbads FSK

FPT Skillking tặng hàng trăm suất học bổng “TIẾP NỐI ĐAM MÊ” trị giá lên đến 12 triệu đồng

Hay Trao Cho Em fbcover FSK

FPT Skillking rộn ràng tuyển sinh với Promotion “Ting Ting Ting! Rinh Ngay Học Bổng”

Trang chủ
Chia sẻ
0 Bình luận
Tin mới
Chia sẻ
Bỏ qua